Privacyverklaring Hussaarts/de Vos


Hussaarts/de Vos, gevestigd aan Bergen 17, 2993 LR Barendrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.hussaartsdevos.nl
Hussaarts/de Vos
Bergen 17, 2993 LR Barendrecht
010-4582909

Frank Hussaarts is de Functionaris Gegevensbescherming van Hussaarts/de Vos. Hij is te bereiken via hussaarts@hussaartsdevos.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hussaarts/de Vos verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Organisatie
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Vestiging
– Afdeling

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Hussaarts/de Vos verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van informatiepakket en updates van dit informatiepakket
– Verstrekken van toelichting op informatiepakket/dienstverlening telefonisch en/of via e-mail
– U bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Het uitvoeren van onze dienstverlening (klantonderzoek en/of medewerkersonderzoek)

Geautomatiseerde besluitvorming
Hussaarts/de Vos maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Hussaarts/de Vos bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens van klanten en medewerkers die door u als opdrachtgever worden verstrekt t.b.v. het uitvoeren van klantonderzoek respectievelijk medewerkersonderzoek, worden 3 maanden na afloop van het onderzoek vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Hussaarts/de Vos verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Hussaarts/de Vos gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hussaarts/de Vos en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hussaarts@hussaartsdevos.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Hussaarts/de Vos neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via hussaarts@hussaartsdevos.nl.